نحوه بازی هفت خبیث

نحوه بازی هفت خبیث

نحوه بازی هفت خبیث را با بابابت بیاموزید. بازی UNO یا هفت خبیث، یک بازی آلمانی است که با استفاده از کارتها انجام می شود. این بازی بسیار محبوب در ایران است. و می تواند با تعداد بازیکنان ۲ یا بیشتر انجام شود. در ادامه، ما به آموزش بازی هفت خبیث می پردازیم.

شروع بازی و نحوه بازی هفت خبیث به صورتی است که بازیکنان هرکدام یک دست کارت دریافت می‌کنند. سپس کارت‌های باقی‌مانده درون دست یا پشت در می‌ماند. و روترین کارت از کارت‌های روی زمین قرار داده می‌شود.

هدف از نحوه بازی هفت خبیث این است که بازیکنان باید کارت مورد نظر (عدد یا خال) را در وسط قرار دهند. برای مثال، اگر کارت دل در وسط باشد، بازیکن کارت دیگری با علامت دل باید بازی کند. اگر هیچ کارتی با سازگاری مورد نظر در دست بازیکن نباشد، باید یک کارت از زمین بردارد.

اگر کارت برداشته با کارت روی زمین سازگار باشد، آن کارت در کنار کارت روی زمین قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، کارت برداشته درون دست بازیکن قرار می‌گیرد و نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد. بازی تا زمانی ادامه دارد که یکی از بازیکنان تمام کارت‌های دست خود را روی زمین بگذارد. در این زمان، آن بازیکن برنده اعلام می‌شود و دور بعد بازی از او آغاز می‌شود.

برای پایان دادن به بازی، باید مقدار حداکثر امتیاز منفی یا حداکثر تعداد دست بازی تعیین شود. بازی تمام می‌شود اگر کسی به این مقدار امتیاز رسید یا شرایط دیگری ایجاد شود. بازیکنی که کمترین امتیاز منفی را دارد، برنده بازی است.

یک نکته در بازی وجود دارد. زمانی که دست بازیکن دوبرگی شود و یکی از آنها عدد ۸ و جایزه آن هم عدد یا خال باشد، بازیکن باید تک برگه را نگوید.

بازی می‌تواند به صورت حذفی و بدون شمارش امتیاز منفی نیز انجام شود. در این صورت، بازیکنی که زودتر دست خود را تمام کند، ادامه بازی را تشکیل می‌دهد تا برنده نهایی مشخص شود.

قوانین و نحوه بازی هفت خبیث

این بازی دو نوع قانون دارد: قوانین اصلی و قوانین فرعی. قوانین اصلی همواره ثابت هستند. اما بازیکنان با توافق می‌توانند از بعضی از قوانین فرعی صرف نظر کنند.

قوانین اصلی نحوه ادامه بازی را تعیین می‌کنند. یک نکته وجود دارد که این است: اگر دو کارت هشت در دست شما باشد و یکی از آن‌ها با جایزه شما همخال یا هم عدد باشد، باید “تک برگ” بگویید و جایزه خود را بیندازید و پایان بازی را اعلام کنید. توجه کنید که اگر کارت‌های آخری کسی یکی هشت و یک باشد، باید “تک برگ” را بگوید، در غیر این صورت باید جریمه شوید.

امتیاز های بازی هفت خبیث

عدد ۱۰ “جهت چرخش بازی را برعکس می‌کند” می‌توان گفت “تمامی ارقام در یک بازی را معکوس می‌کند.”

کارت ۲ “یکی از افراد بازی را یک برگ جریمه بر می‌دارد” می‌توان نوشت “یکی از بازیکنان برگ جریمه را از دست می‌دهد.”

عدد ۷ “اگر بازیکن کارت ۷ داشته باشد، بازی می‌کند در غیر این‌صورت باید ۲ کارت از روی زمین بردارد. بعد از برداشتن ۲ تا کارت، برای نفر بعدی عدد ۷ یک عدد معمولی در نظر گرفته می‌شود. و بازی ادامه پیدا می‌کند” می‌توان نوشت “اگر عدد ۷ به‌صورت روشن باشد. بازیکنی که کارت ۷ دارد، بازی می‌کند؛ در غیراینصورت باید ۲ کارت از روی زمین بردارد. بعد از برداشتن ۲ کارت، عدد ۷ به صورت معمولی تلقی می‌شود و بازی ادامه پیدا می‌کند.”

عدد ۸ به جای “جایزه دارد و کسی که هشت بگذارد باید یک کارت دیگر هم بگذارد. اگر شخص مورد نظر نمی‌توانست کارت دیگری بگذارد. مانند شخصی است که نوبتش شده و نمی‌تواند کارتی روی زمین بگذارد. بنابراین باید جریمه بردارد می‌توان نوشت دارای جایزه است و بازیکنی که شماره ۸ را بازی کند، باید یک کارت دیگر هم بازی کند.

تبصره بازی هفت خبیث

تبصره: به جای “اگر بازیکن عدد ۷ بازی کند، نفر بعد باید ۴ تا کارت بردارد و اگر وی هم ۷ بازی کند، نفر بعدی باید ۶ تا کارت بردارد و به‌همین روال دو کارت اضافه می‌شود. پس از برداشتن جریمه و شروع بازی توسط نفر بعد اگر مجدد عدد ۷ رو کند. جریمه تعلق گرفته و روند بازی همانند قبل می‌باشد.” می‌توان نوشت “اگر بازیکن عدد ۷ را بازی کند، نفر بعد باید ۴ تا کارت بردارد؛ اگر همان بازیکن مجدداً عدد ۷ را بازی کند، نفر بعدی باید ۶ تا کارت بردارد، و همینطور ادامه می‌یابد. بعد از انجام جریمه و شروع بازی توسط نفر بعد، اگر دوباره عدد ۷ را بازی کند، جریمه تعلق می‌گیرد و روند بازی همانند قبل ادامه می‌یابد.”

تبصره: به جای “(بازیکنی که تک کارت نگفته باشد و پیش از متوجه شدن سایر افراد از این موضوع برگ‌های خود را تمام کند، مشمول جریمه نمی‌شود)” می‌توان نوشت “(بازیکنی که تک کارت نگفته باشد و پیش از این که دیگران آن را متوجه شوند کارت‌های خود را بندازد، مجاز به ادامه بازی است بدون جریمه شدن)”

امتیاز های اصلی و نحوه بازی هفت خبیث

آس: به جای “نوبت نفر بعد را می‌سوزاند و نفر بعد از آن باید بازی کند” می‌توان نوشت “نوبت بازیکن بعدی را از دست می‌دهد و بازی را بازیکن بعدی ادامه می‌دهد.”

سرباز: “بازیکنی که سرباز بیاورد می‌تواند حکم را به دلخواه خودش تغییر دهد. زمانی که یه برگ وسط هست (بجز ۷) و بازیکنی که نوبتشه برگی که با اون همخوانی داشته باشه، نداره، اما سرباز توی برگه هاش هست میتونه سرباز بیاد. زمانی که سرباز اومد حکم رو هم میتونه عوض بکنه. در زمان ورود سرباز، او می‌تواند حکم را تغییر دهد؛ به‌عنوان مثال، اگر برگ مرکزی در دستی قلبی قرار داشته باشد، می‌تواند بگوید حکم اسپیک شود.”

تک کارت: به جای “وقتی بازیکنی یک ورق دارد. باید با صدای بلند بگوید «تک کارت!»” می‌توان نوشت “وقتی یک بازیکن فقط یک کارت دارد، باید با صدای بلند بگوید «تک کارت!».”

هر خطا یا نقضی از قوانین اصلی که در طول مسابقه رخ مدهد، به معنای برداشتن یک کارت جریمه توسط بازیکن خطاکار خواهد بود.

قوانین اصلی بازی هفت خبیث

قانون اول: تخلفات اضافی که شامل جریمه میشود. شامل بدون نوبت بازی کردن، تاخیر در بازی کردن. و یا گفتن کلمه “من” میشود. اگر فردی تخلفی انجام دهد، او مجبور است یک کارت برداشت کند.

قانون دوم: اگر آخرین کاری که روی زمین قرار میگیرد عدد ۸ است، شخص باید جایزه کارت خود را بگذارد و از روی زمین یک کارت بگیرد. اگر توانایی داشته باشد، او باید کارت را بر روی زمین قرار دهد و برنده شود. در هنگام برداشت کارت، او باید یک کارت بگوید. اما قانونی وجود دارد که هر وقت بازیکنی عدد ۸ دارد، میتواند از جایزه خود صرف نظر کند و مجاز به برداشت کارت نیست.

قانون سوم: اگر آخرین کاری که روی زمین قرار گرفته عدد ۷ باشد. بازی باید تا زمانی که شخصی عدد ۷ نداشته باشد، ادامه یابد. اگر فرد B عدد ۷ داشت، روی زمین قرار میگیرد و اگر فرد C هم ۷ داشت، روی زمین قرار میگیرد تا نوبت شخصی برسد که عدد ۷ ندارد. در این حالت، شخص موردنظر برای هر شماره ۷ روی زمین گذاشته، ۲ کارت باید بگیرد. اگر بازی ۴ نفره باشد. و شخص A آخرین کارت روی زمین عدد ۷ باشد. و همچنین شخص B و C و D هم ۷ داشته باشند، شخص A باید هشت کارت بگیرد و بازی به پایان نمیرسد.

قانون چهارم: اگر شخص A آس را روی زمین قرار دهد، نوبت شخص B منقضی میشود مگر اینکه شخص B هم آس داشته باشد. در این صورت نوبت C معوق میماند. این حالت تداوم خواهد داشت تا شخص C هم آس داشته باشد و به همین ترتیب ادامه میابد.

 امتیازدهی و بازی هفت خبیث

هنگامی که یکی از بازیکنان تمامی کارت‌های بازی خود را ببندد، بازی به پایان می رسد و تمام افراد حاضر بر اساس کارت‌های خود امتیاز منفی دریافت می کنند. هر کدام از کارتها امتیاز منفی خاصی دارند که به شرح زیر است:

  • برگهای ۲ تا ۱۰ امتیاز منفی برابر شماره کارت دارند (با استثنای برگ ۷).
  • برگ بی بی ۱۲ امتیاز منفی دارد.
  • برگ شاه ۱۳ امتیاز منفی دارد.
  • برگ آس ۱۴ امتیاز منفی دارد.
  • سرباز ۲۰ امتیاز منفی دارد.

در صورتی که یک بازیکن هفت داشته باشد، آن را قرار می دهد و دو کارت جدید می کشد. در صورتی که بازیکن پایان بازی را با یک سرباز اعلام کند، امتیازهای منفی سایر بازیکنان دو برابر می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *