قوانین بازی شلم

قوانین بازی شلم

قوانین بازی شلم بابابت چیست؟ قوانین بازی شلم شباهت زیادی به حکم دارد. اما اصلی‌ترین تفاوت آن در محاسبه امتیاز هر دست قرار دارد. در حکم، تعداد دست‌های تصاحب شده مهم است، اما در شلم هر دست می‌تواند امتیازی متفاوتی داشته باشد. این بازی بازیکنان را در یک تیم قرار می‌دهد و بازیکنان به صورت یک لوزی در مقابل بازیکن روبروی خود قرار می‌گیرند. همکاری بازیکنان هم‌تیمی در این بازی نقش اساسی در موفقیت دارد.

بازی شلم چیست؟ بازی کارت شلم یک بازی کارت جمع‌آوری است که با استفاده از مجموعه‌ای از کارت‌های شماره‌دار انجام می‌شود. هدف اصلی این بازی، جمع‌آوری حداکثر تعداد کارت از بازیکنان دیگر یا نمره‌دهی بالغ بر سیستم شلم است. هر بازیکن به صورت ترتیبی یک کارت روی میز می‌راند. در پایان هر دور از بازی، امتیازات محاسبه و برنده خانه با حداکثر امتیازی می‌شود. بازی کارت شلم در مناطق مختلف جهان با قوانین و قواعد متنوعی انجام می‌شود.

بازی شلم به سه مرحله اصلی تقسیم می‌شود: خواندن، بازی کارت و مرحله شمارش امتیاز.

قوانین خواندن بازی شلم

هدف از اینکار، تشخیص حاکم بازی است. و در پایان این مرحله، فردی که ادعا می کند بیشترین امتیاز را کسب کرده است. حاکم می شود. در ابتدای این مرحله، هر شرکت کننده 12 کارت دریافت می‌کند. و 4 کارت به پشت در وسط میز قرار می گیرد. که زمین نامیده می شود.

سپس شرکت کنندگان به صورت خلاف عقربه‌های ساعت شروع به بررسی تعداد امتیازی می‌پردازند. که فکر می‌کنند می‌توانند در صورت شلم شدن دریافت کنند. امتیازها در بازی باید مضربی از 5 و بین 100 تا 165 باشد.

هر شرکت کننده در نوبت خود یا باید بیشتر از شخص قبلی بخواند و یا پاس کند. وقتی یک شرکت کننده پاس می دهد، از مرحله استادیوم کناره می‌گیرد و دیگر صاحب قدرت نمی‌شود. شرکت کننده ای صاحب قدرت خواهد شد که بیشترین امتیاز را در این مرحله بخواند و سایر شرکت کنندگان پاس کنند. او چهار کارت زمین را بر می‌دارد. و می‌تواند با استفاده از آن‌ها کارتهای در دست خود را بهبود ببخشد. و 4 کارتی که به آن‌ها نیاز ندارد را از دست بدهد.

قوانین کارت بازی شلم

این مرحله با بازی حاکم شروع می شود. و اولین کارتی که حاکم بازی می کند، خال حکم خواهد بود. پس از بازی حاکم، هر یک از بازیکنان دیگر به ترتیب پادساعتگرد یک کارت بازی می کنند. اگر بازیکنان، کارتی با خال اولین کارت بازی شده در آن دست را دارند. باید از آن خال بازی کنند. در غیر اینصورت هر کارتی را که مایل هستند می توانند بازی کنند. بعد از بازی هر چهار بازیکن، کسی که کارت بالاتری را بازی کرده باشد. امتیاز آن چهار کارت را گرفته و یک دست را از آن خود می کند. و حال نوبت اوست که با هر کارتی که بخواهد، دست بعدی را شروع کند. ترتیب قدرت کارت ها در این بازی به صورت زیر است

ترتیب: آس / شاه / بی‌بی / سرباز / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2

آس و دو به ترتیب، قدرتمندترین و ضعیف ترین کارتهای بازی هستند. اگر شخصی خال اولین کارت بازی شده را ندارد. می تواند حکم بازی کند. و در اصطلاح “ببُرد” و امتیاز آن دست را بگیرد. بازی به همین روش ادامه پیدا می کند تا تمام کارت ها بازی شوند

شمارش امتیازهای بازی شلم

بعد از پایان بازی و توزیع همهٔ ۱۲ کارت، هر تیم امتیازش را محاسبه می‌کند. این امتیازات بر اساس روش زیر محاسبه می‌شود:
هر دست شامل چهار کارت برابر با ۵ امتیاز است. بنابراین، اگر یک دست شامل کارت‌های پنج، ده یا آس خالی باشد، به ترتیب ۵، ۱۰ و ۱۰ امتیاز به امتیاز کل دست افزوده می‌شود.
مجموع امتیازات تیم حاکم و تیم مقابل برابر با ۱۶۵ است. اگر تیم حاکم موفق به کسب امتیازهایی که ادعا می‌کند بشود، به مجموع امتیازات خود اضافه می‌شود؛ در غیر این صورت، همان مقدار امتیازی که ادعا کرده را از دست می‌دهد. همچنین، هر امتیازی که تیم مقابل بگیرد، به مجموع امتیازاتش اضافه می‌شود. در صورتی که تیم حاکم تمام دست‌ها را ببرد. شلم خوانده شده و امتیاز ادعا شده دو برابر می‌شود. همچنین، اگر تیم حاکم امتیاز کمتری از تیم مقابل بگیرد. دو برابر منفی ادعایش شمرده خواهد شد.

قانون شلم و سرشلم

در فاز اول، هر بازیکن می تواند ادعای شلم کند. به این معنی که ادعا می کند. توانایی بردن تمام دست ها را دارد. در این حالت، شرایطی برای بازیکنان تیم مقابل ایجاد می شود که پاس نداده اند. آنها می توانند روی دست کسی که شلم خوانده، سرشلم بخوانند. و کنترل بازی را به دست بگیرند. با این حال، بازیکنی که سرشلم می خواند، فقط مجاز به دیدن کارت های زمین است و نمی تواند آنها را بازی کند. امتیاز کسب شده یا از دست رفته در شلم و سرشلم یکسان است. و معمولا ۳۳۰ یا ۳۳۰- میباشد که معادل دو برابر عدد ۱۶۵ است.

پایان بازی

بازی می تواند به دو روش به پایان برسد؛
1- در صورتیکه تیمی به امتیاز نهایی 1165 برسد، آن تیم به عنوان برنده بازی اعلام خواهد شد.
2- در صورتیکه تفاوت امتیاز دو تیم برابر با 1165 شود، تیمی که امتیاز بیشتری دارد، به عنوان برنده تعیین خواهد شد.
اگر توجه کنید، مهم است که تیمی نزدیک به امتیاز نهایی باشد و تفاوت آن با امتیاز برد کمتر یا مساوی با 165 باشد. در این صورت، تیم تنها در صورتی که حاکم شود یا به تیم حریف نمره منفی دهد، امتیاز کسب خواهد کرد. در صورتی که این شرایط صدق نکند، تیم امتیازی نخواهد کسب کرد.

جوکر در بازی شلم

یکی از روشهای محبوب بازی شلم، بازی با جوکر است. این روش، دو کارت جوکر قرمز و سیاه به میان کارتها اضافه می شوند و به ترتیب امتیاز ۲۰ و ۱۵ را دارند. با این تغییرات، امتیاز هر دست از ۱۶۵ به ۲۰۰ و حداقل امتیاز خوانده شده از طرف بازیکنان از ۱۰۰ به ۱۲۰ افزایش می یابد. در این نوع بازی جوکرها همیشه خال حکم در نظر گرفته می شوند. بدون توجه به حکم اعلام شده توسط حاکم. بنابراین در دست اول، حاکم نمی تواند با کارت جوکر شروع کند زیرا حکم نامعلوم است.

این قانون باعث کاهش قدرت جوکرها در بازی می شود، تا بازیکنی که جوکرها در دست او هستند نتواند به آسانی تیم مقابل را شلم کند. در خال حکم، جوکر قرمز قدرتمندترین کارت بازی تلقی می شود و سپس جوکر سیاه و آس حکم و به همین ترتیب تا دو لو. همچنین، در این نوع بازی تعداد کارت های زمین نیز از چهار برگ به شش برگ افزایش می یابد و حاکم پس از برداشتن کارت های زمین، شش برگ را میخواباند. در نهایت، در بازی با جوکر، امتیاز پایانی از ۱۱۶۵ به ۱۴۰۰ تغییر می کند، به دلیل اینکه امتیازهایی که در هر دست تبادل می شوند، بیشتر از حالت بدون جوکر است.

نرس در بازی شلم

در این نوع بازی، حکم انتخاب می‌شود. که بازی به کدامیک از سه حالت حکم، نرس آس نرس و یا سرس انجام شود. حالت حکم، شامل ترتیب قدرت کارت ها بر اساس قوانین عادی بازی است. در این حالت، برش رخ می‌دهد. و برعکس بودن ارجحیت کارت ها در تشخیص برنده شدن هر دست بازی نداریم. در نرس، ترتیب قدرت کارت ها به صورت زیر تغییر می‌کند. بیشترین قدرت متعلق به دو لو و کمترین قدرت به آس است.

در حالت آس نرس، ترتیب قدرت کارت ها برعکس ترتیب عادی است و آس بالاترین قدرت را دارد. در حالت سرس، ترتیب قدرت کارت ها مانند برنده شدن در بازی عادی است، با این تفاوت که حکم و برش رخ نمی‌دهد. هر کارتی که بازیکن بازی کننده قبلی قرار دهد، باید با کارتی به آن ارجاع دهد که قدرت بیشتری دارد. مثلا اگر شخصی آس را بیان کند، شخص بعدی باید یک کارت آس بگذارد و یا یک کارت با بیشترین قدرت از لیست قدرت کارت ها (آس، شاه، بی‌بی و…) بگذارد. به همین ترتیب بازی تا پایان ادامه می‌یابد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *